TRYGHED OG SIKKERHED ER NØGLEORDET

For os er det meget vigtigt, at vores kunder føler sig trygge, velinformerede og godt hjulpet gennem hele byggeprocessen. Vi ved, at mange af de beslutninger der træffes under et byggeri, kan være nogle af de vigtigste, man træffer gennem hele sit liv. Derfor sørger vi for, at man hos Vestergaard Huse altid kun har én kontaktperson under byggeforløbet. På den måde skaber vi en bedre og dybere dialog med kunden samt sikrer, at kommunikationen er optimal igennem hele byggefasen.

SÅDAN BYGGER VI SAMMEN

STEP 1: KONTRAKTEN UNDERSKRIVES

Når de overordnede rammer er snakket til enighed, skrives der kontrakt.

I samme ombæring tages der gerne stilling til valg af mursten, gulve samt sanitet i videst muligt omfang.

Tegning og projektering færdiggøres.

KONTAKTPERSON ER DIN SÆLGER

STEP 2: MYNDIGHEDSBEHANDLING

Når huset er som I ønsker, vil I modtage det tegningsmateriale der skal bruges til bygge-ansøgningen.

Nu skal I ud og vælge inventar. Der fastsættes en ”deadline” for, hvornår I skal være færdige med at vælge inventar. Typisk vil der afsættes ca. 3 uger.

KONTAKTPERSON ER DIN SÆLGER

STEP 3: OPSTART BYGGERI

I vil blive indkaldt til opstartsmøde. Opstartsmødet bliver afholdt ca. 2 uger inden opstart af byggeriet.

Vi gennemgår tegningsmaterialet og tilbudsmaterialet for at sikre, at alt står som det skal.

Økonomien gennemgås og forklares.

KONTAKTPERSON ER DIN BYGGELEDER

STEP 4: BYGGEFASEN

Bagmur samt tagkonstruktion opføres. Udvendige vinduer og døre monteres og loft-konstruktion udføres og isoleres.

EL og VVS installeres og mureren påbegynder udvendigt murværk. Maler spartler og maler indvendige vægge, hvorefter lofter, inventar, gulve og indvendige døre og lister monteres.

KONTAKTPERSON ER DIN BYGGELEDER

STEP 5: AFLEVERING AF HUSET

Nu er drømmehuset blevet til virkelighed og jeres byggeleder overdrager nøglerne til jer.

Vi vil efterfølgende udføre både 1 og 5 års eftersyn.

Et byggeri tager typisk 18-22 uger fra opstart af byggeri og til huset står helt færdigt.

KONTAKTPERSON ER DIN BYGGELEDER

ET GODT SAMARBEJDE

Når du bygger med os er det vigtigt med det gode samarbejde. Derfor bruger vi meget energi på at synliggøre de forskellige faser under byggeriet, så alle har klarhed over  byggeriets udvikling og ansvarsområder.

Ønsker du at bygge nyt hus med Vestergaard Huse?

Her nedenfor kan du se, hvor i landet vi bygger.